JordgubbarPå Ringstad gård odlar vi jordgubbar i både växthus och på friland. Från mitten av maj till midsommar har växthusodlade jordgubbar. Runt midsommar börjar vi kunna plocka våra frilandsodlade jordgubbar. Under hösten har vi återigen växthusodlade jordgubbar.

Vår frilandsodling är fördelad på ca 19 hektar, då inräknas allt ifrån nyplantering till ”tredjeårs” land. Det år man planterar nya plantor ger de ingen skörd utan det är under de följande tre år man kan skörda.

Vårt växthus är 5400 m2 stort, det motsvarar 0,54 hektar eller nästan lika stort som en allsvensk fotbollsplan. I växthuset har vi cirka 50 000 jordgubbsplantor. Plantorna som ska ge nästa års skörd i växthuset planteras i slutet av juli och får först stå utomhus för att sätta rötter. Sedan tas de in i växthuset och när de blommar använder vi oss av humlor för att pollinera blommorna. Den första, lite mindre skörden kommer sedan i september/oktober. Under vintern sänker vi värmen i växthuset och klipper ner plantorna så att de får sin vintervila. I mitten av februari börjar vi sedan höja temperaturen och kan sedan påbörja den stora andra skörden i mitten av maj.

Odlingen är IP-sigill certifierad, läs mer om det här.

Ringstad växthus